• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A WELLNESS

    Už víc jako dva tisíce roků uplynulo od chvíle, kdy slavný lékař a zároveň sportovec Hipokrates tvrdil, že pohybová aktivita se správnou výživou je základním a nevyhnutným předpokladem zdraví. Před několika desítkami let si lidstvo myslelo, že jestliže dokáže zlepšit svoje životní podmínky, zdravotní starostlivost, zbavit se namáhavé fyzicky náročné práce a zabezpečit si hojnost potravy,