• Pokojné sviatky a šťastný nový rok!

    Milí naši členovia, chceme Vám na konci roka poďakovať za príjemné chvíle, ktoré spolu s nami celý rok trávite ako aj za úsilie, ktoré spoločne vynakladáme, aby ste sa cítili zdravšie a šťastnejšie. Chceme Vám zapriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a rodinnej pohody, ako aj veľa úspechov v novom roku 2014!